Aktuality z Trnové

12.08.2015 09:41

ZMĚNA WEBOVÝCH STRÁNEK

Vážení občané, dne 26.5.2015 byly spuštěny nové webové stránky obce, neleznete je na adrese: https://obectrnova.cz  

—————

24.06.2015 12:28

Dočasná změna na linkách PID

Infovyveska.pdf

—————

23.06.2015 11:10

Oznámení společnosti Reinwasser s.r.o.

Společnost REINWASSER s.r.o., provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová, oznamuje svým klientům, kteří jsou v prodlení s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného a stočného po dobu delší než 30 dnů, že je nucena v souladu s čl. VII odst. 1 písm. g)...

—————

23.06.2015 11:08

Omluva společnosti Reinwasser s.r.o.

Společnost REINWASSER s.r.o., provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová, se omlouvá svým klientům za obtíže z důvodu zákazu užívání dodávané vody jako pitné dne 29.4.2015 a zákazu ze dne 12.6.2015.   Za zveřejnění Vám předem děkuji.   S pozdravem / Kind...

—————

19.06.2015 15:32

Informace o kvalitě vody ve veřejném vodovodu obce Trnová

Dne 16.06.2015 KHS provedla prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, akreditovanou laboratoří, opakované odběry vzorků vody z veřejného vodovodu v obci Trnová. Celkem byly odebrány 4 vzorky v různých částech vodovodu. Dle předběžných výsledků vykazují všechny vzorky nadále...

—————

—————