Oznámení společnosti Reinwasser s.r.o.

23.06.2015 11:10
Společnost REINWASSER s.r.o., provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová, oznamuje svým klientům, kteří jsou v prodlení s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného a stočného po dobu delší než 30 dnů, že je nucena v souladu s čl. VII odst. 1 písm. g) smlouvy a v souladu s §9 odst. 6 písm. g) zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu přerušit těmto klientům dodávku vody.
 
Za zveřejnění Vám předem děkuji.
 

S pozdravem / Kind regards
 
Tomáš Kubík
 
Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík 
Advokát / Attorney at law

—————

Zpět