Informace o kvalitě vody ve veřejném vodovodu obce Trnová

19.06.2015 15:32

Dne 16.06.2015 KHS provedla prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, akreditovanou laboratoří, opakované odběry vzorků vody z veřejného vodovodu v obci Trnová. Celkem byly odebrány 4 vzorky v různých částech vodovodu. Dle předběžných výsledků vykazují všechny vzorky nadále překročení mikrobiologických a biologických ukazatelů. Provozovatel nadále dávkuje zvýšené množství chlornanu sodného. V obci jsou k dispozici jako náhradní zdroj zásobování vodou 2 cisterny, kde dochází k obměně vody po 2 dnech.  Předběžné opatření vydané KHS na zákaz používání nejakostní pitné vody dodávané tímto vodovodem k pití, pro přípravu jídel, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a pro osobní hygienu, nadále trvá. O dalším vývoji situace budeme průběžně informovat.

 Zpracovala MUDr. Libuše Polanská

—————

Zpět