Zrušení zákazu používání vody

01.05.2015 22:29
NA ŽÁDOST FIRMY REINWASSER S.R.O. UVEŘEJŇUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SDĚLENÍ:

Oznamujeme Vám tímto, že po provedených opatřeních spočívajících v obměně vody ve vodovodní síti
Trnová je koncentrace volného chlóru na síti v rozmezí 0,2 - 0,3 mg/l. Dodávaná voda splňuje požadavky
na kvalitu pitné vody a může být od pátku 1. 5. 2015 8:00 hod používána k běžné spotřebě.
Za vzniklé potíže s kvalitou dodávané vody, způsobené technickou závadou na úpravně vody, se
omlouváme.

 v.z. Ing. David Kunický
 zmocněnec firmy Reinwasser, s.r.o.

 

—————

Zpět