Zápis z veřejného zasedání ZO

08.02.2015 14:05

Vážení spoluobčané, na stránkách obce byl vyvěšen zápis z jednání obecního zastupitelstva a nový jednací řád (obojí ve složce "zápisy z jednání OZ"), dále byla vyvěšena nová vyhláška o odpadech (ve složce "obecně závazné").

—————

Zpět