Kvalita pitné vody

07.03.2013 12:38

Dle sdělení KHS je možno v současné době považovat vodu ve vodovodné síti pro veřejnou potřebu v obci Trnová jako pitnou vodu.

Dopis KHS a protokoly naleznete ve složce Vodní hospodářství

—————

Zpět