Aktuality z Trnové

09.04.2013 16:53

Prohlídky a čistění komínů

Dne 11.5. od 9.00 budou v obci Trnové provedeny pravidelné prohlídky a čistění komínů, leták    nalezn ete ZDE

—————

25.03.2013 14:12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Zrávu o výsledku hospodaření obce naleznete ve složce Rozpočet OBCE 

—————

07.03.2013 12:38

Kvalita pitné vody

Dle sdělení KHS je možno v současné době považovat vodu ve vodovodné síti pro veřejnou potřebu v obci Trnová jako pitnou vodu. Dopis KHS a protokoly naleznete ve složce Vodní hospodářství

—————

19.02.2013 15:27

Prodloužení zásobování vodou

VHS Benešov prodloužil zásobování vodou  do 4.3.2013 pomocí cisteren. Zpávu  nalezenete ve složce Vodní hospodářství

—————

15.02.2013 09:23

Rozhodnutí_ infrastruktura vodního hospodářství

Obecní úřad vydal dne 31.1.2013 uvedené rozhodnutí, které naleznete ve složce Vodní hospodářství

—————

—————